Proje

Müşteri/Kurum taleplerinin değerlendirilmesi ve röleve

Fizibilite etüdlerinin yapılması

Master planların hazırlanması

Tasarım Mühendisliği

Temel ve Detay Mühendisliği

Keşif Listelerinin oluşturulması

Proje Yönetimi

Demontaj ve Montaj Kontrolluk Hizmetleri

AS-Built planlarının hazırlanması