İlkelerimiz

 • İş ahlakı
 • Milli değerlerimize saygılı olmak
 • Yüksek kaliteli ürün kullanımı
 • Yüksek kaliteli işçilik hizmeti
 • Müşteri odaklı çalışma felsefesi
 • Bilgi ve deneyim birikimimizi geliştirmek/paylaşmak
 • Yenilikçi olmak
 • Girişimci ruhu taşımak
 • Çalışan memnuniyetini her daim sağlamak
 • Takım ruhuna sahip olmak
 • Sistematik hareket etmek
 • Sosyal iletişim içinde olmak
 • Çevreye saygılı tesisleri üretebilmektir